Fasori Gyermekekért Alapítvány

Székhely/levelezési cím: 1163. Budapest, Hősök fasora 30.
       
Bankszámlaszám: 11716008-20178433
    
Adószám: 18182099-1-42

 

 

Alakulás kelte: 2003.január 23.

Az alapító neve: Mészáros Miklós

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2016. március 8.

 

7.Pk.60.257/2003/13. sorszám alatti végzése 2016. május hó 18. napján jogerőre emelkedett.

 

Sorszám: 8865.

 

Célja szerinti besorolása: oktatási tevékenység

 

Az alapítvány célja: Az alapítvány a köz javát szolgáló segítséget kíván nyújtani a Hősök fasora 30. szám alatti iskola tanulóinak és pedagógusainak a színvonalas oktató-nevelő munka megteremtéséhez, a gyermekek testi és szellemi neveléséhez, fejlődésének elősegítéséhez és az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatásokhoz.

A fentiekben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében az Alapítvány

 • kiemelten támogatja az iskolai oktató-nevelő munkát,
 • hozzájárul a tanulók és kísérőik szervezett külföldi tanulmányútjainak finanszírozásához,
 • elősegíti a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását,
 • segíti növelni az oktatásban részt vevő pedagógusok érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,
 • elősegíti az iskola felszereléseinek, szemléltető eszközeinek bővítését, korszerűsítését,
 • segíti a szakmai színvonal emelését, a korszerű technikák beszerzésének lehetőségét,
 • elősegíti a minőségi oktatás, a vizuális nevelés feltételeinek megteremtését,
 • segíti a számítástechnikai oktatás feltételeinek bővítését,
 • segíti az idegen nyelvek színvonalas oktatásához szükséges tárgyi feltételek bővítését (nyelvi labor, audio - vizuális eszközök),
 • segíti a hatékony nyelvtanulást elősegítő partnerkapcsolatok kialakítását,
 • támogatja a sportban kiemelkedő eredményt elért tanulókat,
 • támogatja ünnepeink és iskolai rendezvényeinek méltó megtartását,
 • segíti a tanulók kirándulásait és táborozásait,
 • támogatja a pedagógusok számára hivatalosan kiírt pályázatokon illetve akkreditált képzéseken való részvételét, jutalmazásukat,
 • támogatja az iskola tanulóinak részvételét a különböző szaktárgyi és kulturális versenyeken, és jutalmazásukat kiemelkedő tevékenységeikért.

Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

[Ectv.34 § (1) bekezdés a.) pont]

 

Közhasznúsági fokozat: közhasznú.

Közhasznú tevékenység: kulturális tevékenység

Közfeladat: „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

 

Adószám: 18182099-1-42

 

Bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám): 11716008-20178433

 

A Kuratórium tagjai:

 • Gyöngyösiné Vigh Márta – elnök
 • Kenéz Melinda
 • Bak Gábor

Beszámolók >>