Intézményünk, a kerület egyetlen két tanítási nyelvű általános iskolájaként lehetőséget kíván biztosítani azon gyermekek számára, akik magas óraszámban szeretnék tanulni és elsajátítani az angol nyelvet.
  
Arra törekszünk, hogy:
    - a magyar és angol nyelvek oktatásán keresztül szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak,
    - speciális, két tannyelvű programunkkal a tanulók A2-B1 szintű tudását lehetővé tegyük a nyolcadik osztály elvégzésekor,
    - a végzős tanulóink képességüknek megfelelő középfokú iskolát választva tovább építhetnek majd az itt szerzett nyelvi ismeretekre,
    - a gyerekek/szülők valamint a fenntartó is elégedett legyen elért eredményeinkkel,
    - az iskolai élet szereplői megelégedetten végezzék munkájukat,
    - büszkék lehessünk helyünkre, elért szakmai eredményeinkre az általános iskolák között.