Képességfejlesztő sakk

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Tankönyvkiadó

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgár Judit találkozott a gyerekekkel az iskolában

 

 

Köznevelés online
"Vegyük példának a bástyát"
2012-11-14

 

 

Az új tananyagról Polgár Judittal, a világ legjobb noi sakkozójával beszélgettünk.

Az Európai Parlament elfogadta a Sakk az Iskolában (Chess in School) elnevezésu programot, amelynek az a célja, hogy a sakkot közelebb vigye a gyerekekhez. A döntés nagy jelentoségu, hiszen tanmenetekkel, tanárok képzésével, oktatási eszközökkel, kutatásokkal kívánja szolgálni a sakk népszerusítését, oktatását az iskolákban, aminek módját a tagországokra bízzák. Az új tananyagról Polgár Judittal, a világ legjobb noi sakkozójával beszélgettünk.Nemrég érdekes interjút hallottam a rádióban. Polgár Judittal, a világ legjobb noi sakkozójával készítették, abból az apropóból, hogy a nemzetközi sakknagymester - egyedüli noként - bekerült a világ tíz legintelligensebb embere közé a superscholar internetes oldal rangsorán. Polgár Judit a rangsorba való beválasztását udvariasan megköszönte, ám hamar elterelte a szót, és oszinte lelkesedéssel kezdett beszélni alapítványa jelenlegi legfontosabb célkituzésérol, nevezetesen arról, hogy a sakkot, mint oktatási eszközt, a képesség- és személyiségfejlesztés terén az egyik leghatékonyabb pedagógiai módszert világszerte népszerusítse, a gyerekek számára elérhetové tegye. Elmondta, az alapítvány igyekszik elomozdítani, hogy a sakkjáték megtanulása, mint tanulást elosegíto eszköz, a tanmenet része, illetve tanmeneten kívüli képességfejleszto eszközzé váljon óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban is, mind az állami, mind pedig a magán intézményekben. Erre az új kerettantervek bevezetésével igazán jó esélye van, különösen azért, mert az alapítvány pedagógusok bevonásával, évek óta tartó áldozatos munkával teljes tantervet, tanmenetet dolgozott ki a legkülönfélébb eszközökkel, játékokkal, tanári segítséggel, kézikönyvvel. Ezt már a Köznevelésnek mondta el a sakknagymester, aki a november 17-i ingyenes, foként iskolásoknak szóló sakkfesztiválja szervezése közben adott interjút lapunknak. Ellátogattunk a Lemhényi Dezso Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvu Általános Iskolába is, ahol a gyakorlatban ismerkedtünk meg a világon egyedülálló, lenyugözo oktatási módszerrel.

2012 március 15-én a Kaszparov Sakk Alapítvány és az Európai Sakkszövetség bejelentette, hogy az Európai Parlament elfogadta a Sakk az Iskolában (Chess in School) elnevezésu programot, amelynek az a célja, hogy a sakkot közelebb vigye a gyerekekhez. A döntés nagy jelentoségu, hiszen tanmenetekkel, tanárok képzésével, oktatási eszközökkel, kutatásokkal kívánja szolgálni a sakk népszerusítését, oktatását az iskolákban, aminek módját a tagországokra bízzák.

- Külön kell választani a gyerek, az amator és a profi sakkot. Mi ezektol függetlenül leginkább egy gondolkodásmódot szeretnénk megtanítani, amelynek lényege az elore gondolkodás és a szabálytisztelet, a sakktábla pedig igazi játszóteret kínál a gyerekeknek - mondta Polgár Judit, aki alapítványának munkatársaival együtt az utóbbi években komplett tananyagot dolgozott ki az iskolák számára.

-Leget-e iskolai keretek között oktatni a sakkot?

- A sakkot sokféleképpen lehet oktatni, iskolai kereteken belül, vagy a tanórán kívül. Mi elsosorban a pedagógusokat szeretnénk megtanítani arra, hogy komplex játékként, tevékenységként, oktatási eszközként használják. A 64 kocka és a bábuk ugyanis rengeteg lehetoséget adnak arra, hogy fejlesszük a gyerekek agyát: számok, betuk, koordináták beazonosítása, a figurák értéke, helyiértéke, formája, szimbólumrendszere, térképismeret, navigáció, asszociáció, a matematikában a szorzótábla, a helyiértékek, az írás gyakorlása, a történelemben a harci játék, a kartakterek ismerete mind-mind levezetheto a sakkból. A középkori sakktáblán egyébként a gyalogok még különböztek egymástól, más társadalmi osztályt jelenítettek meg, a figurák tehát a teljes társadalmat leképezték. A sakk szabály szerint életre kelt!

-Egy bábuhoz valóban teljes, kerettantárgyi ismereteket lehet kapcsolni?

-Hogyne! Vegyük példának a bástyát. Az errol a báburól szóló fejezetben játékosan és érthetoen leírjuk a szerepét, funkcióját, jellemzoit. Ismertetjük a lépéseket, de elmondjuk azt is, hogy a történelem során a harcászatban milyen feladata volt a bástyának, képeket, rajzokat mellékelünk, a fejezetben van sakkvers, találós kérdés, különbözo feladványok, kereszttantárgyi feladatok (például a rajz vagy a matematika területén). Meghatározzuk a fejlesztési területeket: térbeli tájékozódás, iránygyakorlatok, tájékozódás pontrácson, négyzetrácson, vizuális alak-háttér megkülönböztetés, grafomotoros készségek, finommotorika, számolás, olvasás. Olyan játékos kiegészíto tárgyakat is ajánlunk, mint a sakkvár, a sakkpénz vagy a sakkártya, és rendelkezésre áll természetesen egy komoly tanári kézikönyv, amelyben egy-egy fejezet 20-25 oldal, feladatokkal, játékokkal, háttérmesékkel.

-Kell valamilyen különleges pedagógusi végzettség, tudás ahhoz, hogy valaki ezeket a sakkönyveket használhassa?

-A tankönyveinket bármelyik pedagógus használhatja, bizonyos elemeket beépíthet az órájába. A számos külföldi és hazai kutatás ismeretében kijelentheto: kísérletek ugyan voltak és vannak is itt-ott (többek között például Hollandiában, az USA-ban vagy Szlovákiában), ám arra, hogy a sakk külön tantárgyként, komplex és interdiszciplináris módon épüljön be a tananyagba, jelenleg nincs példa.

***

Polgár Juditék módszere teljesen új megvilágításba helyezi a sakk iskolai szerepét. A Lemhényi Dezso Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvu Általános Iskolában egy invenciózus tanárnonek és a dinamikus iskolavezetésnek köszönhetoen már évek óta alkalmazzák saját módszerüket, amely nagyon hasonlított a Polgár Judit alapítványa által elképzelt programhoz. A két módszert összefésülték, és pilot-projectként futtatják. Ez a kísérlet a módszer végleges kidolgozásának egyfajta pedagógiai alapjául is szolgált.

Belépünk a harmadikosok osztályteremébe. A gyerekek egy széles lepedo körül ülnek, állnak, amelyet a földre terítettek, rajta nagy muanyag sakkfigurák. A kis asztalokon sakktáblák, malmok, egyéb a sakkra emlékezteto, de talán egyszerubb játékok, a faliújságon is sakkfigurák rajzai, sakktáblák, kivágott bábuk mindenhol.

Becsöngetnek, a sakkpartik félbemaradnak, a bábuk mozdulatlanul várják, hogy a következo szünetben a gyerekek újra mozgásba hozzák oket. Az óra mozgásos feladattal indul, a gyerekek a padok között vonulnak bizonyos szabályok alapján, csoportokat alkotnak, szétválnak, de nem lökdösodnek, örömmel vesznek részt a játékban. Aztán matematikai feladat következik: a sakk szó a szám kisebbik, a matt a nagyobbik egyes szomszédját jelöli. A gyerekek egymásnak mondják: 342 matt! - 343 - jön a válasz. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás gyakorlása következik, szintén a sakkfigurák, a táblára ragasztott sakktábla segítségével. A négy alapmuveleten percek alatt végigmennek.

Saját sakktáblájukat veszik elo, amely ezúttal szorzótáblaként és koordinátarendszerként funkcionál, majd hamarosan abc-vé változik, szóalkotás indul aszerint, hogy a tanuló melyik bábuval hová, melyik beture lép. Aztán sakkfigurákat ábrázoló labdát dobálnak egymásnak.

- Nálad mi van? Futó? Rendben, a szó magánhangzóival alkoss egy másikat! - mondja a tanítóno, és a kislány azonnal feleli: ugró, csukló, aztán megy tovább a labda.

Alig tudom követni a sok feladatot, de a gyerekek hihetetlenül jól csinálnak mindent, mint kiderül, most csak az óra "lebutított" változatát adják elo, tekintettel rám, a vendégre. A tanulók fegyelmezettek, mégsem ülnek némán a helyükön, lelkesek, aktívan részt vesznek az órán, csak akkor csalódottak egy kicsit, amikor nem oket szólítja fel a tanító néni.

Vége az órának, a gyerekek újra letelepednek a nagy lepedo mellé. A mezokön papírlapok, rokonértelmu szavakat kell keresni, ha ez megvan, arra a helyre lehet tenni egy bábut. Lassan benépesül a tábla, indul a meccs. Üssük le a bástyát! Nem lehet, mert éppen sakkban vagy! A futómmal leütöm a lovad. De védve van! - a gyerekek egy szempillantás alatt belemerülnek a játékba.

- Nem vagyok különösebben nagy fanatikus sakkozó, de az igaz, hogy otthon gyakran sakkoztunk. Rájöttem, hogy az órán is lehet sakkozni, így aztán kihasználtam ezt a lehetoséget - mondja Oryné Gombás Csilla tanító, fejleszto pedagógus, osztályfonök, a módszer kidolgozója, aki szerint a lényeg az egész személyiség fejlesztése, a cél, hogy a gyerekbol egészséges felnott, felelosségteljes ember váljék.

A sakk szakkör formájában már régóta jelen van az iskolában, de Oryné Gombás Csilla ezzel párhuzamosan kidolgozott egy módszert a képességfejlesztéshez. Lépésrol lépésre fejlesztette a módszerét, beépítette a magyar, a matematika, a rajz, technika, testnevelés tantárgyakba. Abból indult ki, hogy a gyerekek szeretnek mozogni, rajzolni, kreatívak, szeretik a logikus gondolkodásmódot, az egyéni és a csoportmunkát, az együtt gondolkodást.

-Polgár Juditék sok iskolát megnéztek, és nagyon örültek, amikor ránk találtak, a kollégano módszere ugyanis nagyon hasonló az övékhez, az általuk elgondolt elképzeléshez. Együtt kezdtünk el dolgozni, finomítottuk a módszert és elsotol kezdve beépítettük a tantervbe. Miután a két elképzelés találkozott, az o munkacsoportjuk kidolgozott egy fejlesztoeszköz-készletet (sakkpénz, sakkártya, sakkfigurák babzsákokból, a megfelelo grafikákkal), ami nem pénzigényes, hiszen akár az iskolában vagy otthon is el lehet készíteni - tudom meg Dienes Anna igazgatónotol, akinek rövid iskolabemutatója után nem csodálkozom, hogy éppen ebben az intézményben szökkenhetett szárba ez az egyedülálló kezdeményezés.

Az iskolában kiemelt szerepe van a sportnak, ám nem a versenysportra, hanem az egészséges mozgás megszerettetésére helyezik a hangsúlyt. Ebben az évben kapcsolódtak az országos tehetségpontokhoz három területen: a magyar és az angol nyelv oktatásában, mindkettobol elso és harmadik helyezést szereztek az országos disputa vetélkedon, tavaly pedig a kéttannyelvu vers- és prózamondó versenyen harmadikak lettek - ketten is. Az iskola negyedik éve két tanítási nyelvu, a Tanítóképzo Foiskolával való jó szakmai együttmuködés eredményeképp anyanyelvi hallgatók jönnek ide Angliából. Emellett immár ötödik éve komplex muvészeti nevelés és hagyományorzés is zajlik az intézményben, az igazgatóno nagy büszkeségére pedig a 282 diákból 94-en járnak énekkarra.

A tehetséggondozás és képességfejlesztés komplex rendszerébe épült be a sakk.

-Miért épp a sakk?

-Azért, mert ha játékként vezetjük be, hihetetlenül jó fejleszto. Nagyon jó a szabálykövetésben az egyénre és a csoportra nézve is, fegyelemre, logikus gondolkodásra késztet, és fejleszti a kreativitást, problémamegoldást. A gyerekek megértették, hogy a sakkot, mint eszközt számos probléma megoldására használhatják fel segítségként, a sakkfigurák révén ki tudnak lépni a hagyományos sakk kereteibol. A sakktábla számos változatát használják, maguk tervezik meg a sakktáblájukat, amelyeket a tanárno laminál, így idotálló lesz, lehet rá filctollal írni, rajzolni, és még harmadikban is az elsoben készítettet használják. A kiegészítok az iskolában, otthon elkészíthetoek, és a tanárnak is sok lehetoséget ad a komplex oktatásra.

-Kamatozik a sakk tanítása más tantárgyak tanításában is?

-Együtt dolgoznak a gyerekek, annyira összeszokottak, hogy a kerületi természettudományos versenyt különösebb felkészülés nélkül nyerte meg az osztály. Nekik a zenetanulás sem okoz problémát, ránéznek a kottára, és megértik, hiszen már megtanultak rendszerben gondolkodni.

Nálunk iskolaotthonos formában zajlik az oktatás, de a szakkörök nem szaktárgyiak, hanem a készségtárgyakból válogatják oket, kifejezetten azért, hogy oldják a délelotti órákat, mert ezek bizony nagyon nehezek, még ha a gyerekek nem is veszik észre.

-Hogyan sikerült beépíteni a sakktantárgyat tanmenetbe?

-Könnyen, az összes tanár (az osztályfonök mellett az angol és a német tanár is) azonnal megértette, és jól alkalmazta a módszert, amely valóban csak akkor sikeres, ha a kollégák között szakmai összhang alakul ki. Alsóban komplex tantárgyi módszerként tanítják, de felsoben is alkalmazzák, és természetesen felmeno rendszerben továbbviszik. A tanítók hamar rájöttek, hogy a módszerrel könnyebb tanítani, a pedagógust leginkább arról kell biztosítani, hogy itt nem hagyományos sakkoktatásról van szó, hanem egy fejleszto programról. Éppen ezért mindenkit bátorítok, hogy legyen nyitott, vonatkoztasson el a hagyományos sakktól!

- A gyerekeimnek is mindig azt szoktam mondani, hogy elobb kóstoljanak meg egy ételt, és csak azután mondják róla, hogy nem ízlik. A tanároknak is érdemes tehát megismerniük ezt a módszert, amely kitunoen alkalmas a közösségteremtésre - erosíti meg Polgár Judit is Dienes Anna szavait.

- A tanárokat nem szabad lebecsülni, véleményem szerint nagyon is kreatívak, éppen ezért semmiképpen ne ijedjenek meg ettol a módszertol. Itt ugyanis nem a sakkra helyezzük a hangsúlyt, nem taktikát, vagy kombinációkat tanítunk, hanem - természetesen a lépések és a szabályok ismerete mellett - a játékban rejlo oktatási lehetoségeket igyekszünk kiaknázni. A pedagógián van a lényeg, nem a sakkon, egy eszközt akarunk adni a tanárok kezébe. Hamarosan indul a hivatalosan már elfogadott 30 órás akkreditált képzés, amelyen a pedagógusok a nulláról megismerhetik a sakk alapjait, a képességfejleszto feladatokat, megtanulhatják használni a kiegészíto eszközöket, és egy csomó praktikus ismerettel is ellátjuk oket.

-Mi a helyzet az iskolákkal? Mit gondolnak, hány intézmény választja majd a módszerüket?

-Sok múlik az iskolák vezetésének személetén, szellemiségén, valamint azon, hogy az intézmény milyen profilt alakított ki, és hogy abba illeszkedik-e a mi programunk. Jelenleg 5-6 iskolában folyik úgynevezett pilot project, amelyek során kipróbáljuk a módszert. A minisztérium hamarosan kiadja a Tehetségfejleszto Sakk kerettantervet, mint hivatalos válaszható tárgyat, így az iskoláknak még könnyebb dolga lesz a beillesztéssel. Már most nagyon sokan érdeklodtek, és bízunk abban, hogy a jövo tanévben az intézmények mintegy 5-10 százaléka választja majd a mi módszerünket. Egyelore a minoségre helyezzük a hangsúlyt, azt szeretnénk, ha minél jobban valósulnának meg a programok. A gyerekek nagyon élvezik, ez pedig önbizalmat adhat azoknak az iskoláknak, pedagógusoknak, akik úgy döntöttek, hogy belevágnak, és végigviszik ezt a módszert. Csapatommal együtt rendkívül részletes kerettantervet dolgoztunk ki az alsó tagozat 4 évfolyamára.

-Milyen hatása lehet a tantárgynak a gyerekekre, családokra?

-A gyerekek hamar megtanulják a lépéseket, a szabályrendszert, és kialakul bennük az igény, hogy iskola után is sakkozzanak. Beviszik a sakkot a családi életbe, ezt a tárgyat otthon a szülo is szórakoztatónak találja, az apuka szívesebben ül le a gyerekével "sakkos" házi feladatokat megoldani. A sakk életkortól, nemtol, fajtól, szociális helyzettol független játék. Hiába szegény egy gyerek, ott a sakkpartin mégis o lehet a jobb! Ez sok gyereknek önbizalmat adhat az osztályon, a családon belül. Amerikában rengeteg felmérés igazolja a sakk jótékony hatását az oktatási folyamatra, sot számos hátrányos helyzetu gyerek felemelkedéséhez is hozzájárult, ahogy Indiában is, ahol egy programnak köszönhetoen immár egymillió gyerek sakkozik.

-Mennyiben veheti fel a versenyt a sakk a számítógéppel?

-A számítógép, az internet mindennapos része az életünknek, a sakk nem szeretne vele versenyezni. Sot, még segíthet is eligazodni a digitális világban! Az internetrol ugyanis szimbólumok révén épül be az információ, a sakk pedig szintén szimbólumokra épül. A digitális társadalomban szinte egyedülálló oktatási eszközzé válhat azzal, hogy a sakkban szerzett ismereteket a gyerekeknek azonnal át kell vinniük más tantárgyakba, az életbe, tehát a tudáskonvergálás képességét kapják meg. Az egyik kiegészíto eszközünk, a sakkulcs olyan, mint egy mai bankkártya, de egy régi kulcs képe van rajta. Ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek megértsék, mi a valódi funkciója, és hogy a szimbólumok ugyanazt jelentik.

-Mekkora jelentosége van a tantárgy elterjesztésében az Ön személyiségének?

-Az én személyiségem, hírnevem azért lehet fontos, mert ez talán hitelesíti a kezdeményezésünket, amelyre így többen oda is figyelnek. Azonnal hozzáteszem viszont, hogy mindez hatalmas felelosséggel is jár, rengeteg munkát igényel. Meggyozodésem, hogy nagyon jó a módszer, már csak azért is, mert komoly kutatások igazolják, hogy azok, akik sakkoznak, minden más tantárgyban is jobban teljesítenek, emellett személyesen is tapasztaltam, hogy amikor a gyerekek a napot sakkozással kezdik, sokkal koncentráltabbak, összeszedettebbek!

Szunyogh Gábor

 

 

Sakkpalota program,referencia iskolák

Polgár Judit Sakk Alapítvány non-profit szervezet